chrome 瀏覽器更新及快顯視窗解鎖及遠端下載點                                   WEB印單 列印時若顯示為舊資料 請在PDF頁面 CTRL+F5 強制更新                                   因應個資法及資訊安全 即日起不再直接提供簽收影像檔下載 請登入後方能下載                                   網頁建議瀏覽器 請使用Chorme或IE8.0後版本                                  

展望未來

系統訊息:
系統訊息:
系統訊息:
系統訊息:
最新消息: